Vizyon

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı kişisel vizyonlarını oluşturmalarına ve hayata geçirmelerine rehberlik etmek; bu amaçla bölgesel, ulusal, uluslararası işbirlikleri yapmak ve öncü etkinliklerde bulunmaktır.