Temel Değerler

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık
 • İhtiyaç odaklılık
 • Katılımcılık
 • Kurum içi işbirliği ve dayanışmayı esas almak
 • İş etiğine ve akademik etiğe uymak
 • Bilimsel üretimi teşvik etmek
 • Atatürk ilkelerine bağlı olmak
 • Yenilikçi olmak
 • Öncü olmak
 • Kurum içinde ve dışında işbirliğine önem vermek
 • Sürekli iyileşmeyi ortak kültür haline getirmek